Ota yhteyttä
Asiakaspalvelu
Löydä myyntiedustajasi

Kirjaudu sisään nähdäksesi myyntiedustajasi.

Jos et ole vielä asiakas, voit hakea asiakastiliä klikkaamalla tätä.

Rekisteröidy asiakkaaksi

Klikkaa tätä tullaksesi asiakkaaksi

Yleiset myyntiehdot

Soveltamisala ja Määritelmät
1. Näitä yleisiä myyntiehtoja sovelletaan myytäessä GPBM Nordic Oy:n (”Myyjä”) tuotteita (”Tuotteet”) jakelijoille tai muille yrityksille (”Ostaja”), jos muuta ei ole kirjallisesti sovittu Myyjän ja Ostajan välillä.


Muutokset ja lisäykset
2. Myyjä pidättää itsellään oikeuden ”Yleisten myyntiehtojen” muuttamiseen tarvittaessa. Voimassa oleva versio on ladattavissa Myyjän www-sivustolta; www.gpbmnordic.fi. Ehtojen muutokset koskevat ainoastaan tilauksia, jotka Ostaja on tehnyt sen jälkeen, kun päivitetty versio myyntiehdoista on laitettu Myyjän www-sivustolle. Myyjä toimittaa Ostajan pyynnöstä viimeisimmän version yleisistä myyntiehdoista.


Tilaus
3. Tuotetilaukset tulee tehdä määritellyn tilaustavan mukaisesti. Myyjä vahvistaa tilauksen Ostajalle vastaanotettuaan tilauksen.
4. Molempia sitova sopimus astuu voimaan Myyjän lähetettyä tilausvahvistuksen Ostajalle.


Hinta ja maksu
5. Hinnat ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa ja muita lisäkuluja kuten esim. kierrätysmaksu tms. Myyjä pidättää itsellään oikeuden muuttaa hinta-, toimitus- ja myyntiehtoja ilman etukäteisilmoitusta.
6. Myyjä laskuttaa sovitun hinnan mukaisesti Tuotteiden lähdettyä Myyjän varastosta. Kokonaistilauksen arvonlisäverottoman arvon jäädessä alle 150 € veloitetaan 15 € pientoimituslisä alv 0 %. Maksu suoritetaan 20 päivän kuluessa laskun päiväyksestä.
7. Mikäli Ostaja ei suorita laskua eräpäivään mennessä on Myyjällä oikeus periä viivästyskorkoa kulloinkin soveltamansa korkokannan mukaisesti.


Tekninen informaatio
8. Kaikki tekninen Tuotteisiin tai niiden valmistamiseen liittyvä tieto, jonka Myyjä ennen tai jälkeen tilauksen on luovuttanut Ostajalle, siirtyy Ostajan omaisuudeksi. Vastaanotettua teknistä tietoa ei ilman Myyjän suostumusta voi käyttää muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on luovutettu. Sitä ei ilman Myyjän suostumusta voi kopioida, luovuttaa tai siirtää kolmannelle osapuolelle.


Toimitusehdot ja toimitusaika
9. Toimitus tapahtuu vapaasti tehtaalta/vapaasti Myyjän varastolta noudattaen Incoterms 2010 FCA 002-ehtoja. Mahdolliset lavamaksut peritään laskutuksen yhteydessä.
10. Tuotteet toimitetaan ilmoitetun toimitusaikataulun mukaisesti tai osapuolten yhdessä kirjallisesti sopiman muun aikataulun mukaisesti. Toimitusajalla tarkoitetaan Myyjän Ostajalle ilmoittamaa päivää, jolloin tuotteet ovat Ostajan noudettavissa.


Toimitusviivästys
11. Myyjän on ilman viivytystä ilmoitettava Ostajalle jos on aihetta epäillä toimituksen myöhästyvän. Tapauksissa, joissa toimituksen viivästyminen johtuu ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai Myyjän tavarantoimittajalle tai Ostajalle aiheutuneesta teosta tai laimintyönnistä
tai muusta toiminnasta, tulee toimitusaikaa pidentää sopivaksi katsotulla ajalla. Ostajalla on ainoastaan siinä tapauksessa oikeus purkaa viivästynyt toimitus, jos sen on katsottu aiheuttavan kohtuutonta haittaa Ostajalle ja se ei johdu ylivoimaisesta esteestä (Force Majeure) tai
Myyjän toiminnasta tai laiminlyönnistä. Ostajalla on oikeus toimitusviivästyksestä johtuen vahingonkorvaukseen ainoastaan mikäli asiasta on erikseen sovittu kirjallisesti. Myyjällä on oikeus pidättäytyä toimittamasta Tuotetta mikäli Myyjällä on perusteltu aihe kyseenalaistaa
Ostajan maksukyky. Myyjällä on kuitenkin velvollisuus toimittaa Tuote sellaisissa tapauksissa, joissa Ostaja kehoituksen saatuaan suorittaa maksun etukäteen tai antaa Myyjän hyväksymän vakuuden. Myyjällä ei ole mitään muita vastuita toimitusviivästyksestä johtuen kuin mitä
kohdassa 11 on mainittu.
12. Ostaja menettää oikeuden vahingonkorvaukseen mikäli hän ei esitä vaatimustaan Myyjälle kuuden viikon aikana ilmoitetusta toimituspäivästä.
13. Myyjä ei ole vastuussa muista viivästymisen aiheuttamista seikoista kuin mitä kohdissa 11 ja 12 mainitaan. Tämä koskee myös jokaista taloudellista seuraamustappiota, joita virhe voi aiheuttaa esim. tuotannon tai voiton menettäminen.


Vastuu virheestä
14. Myyjä on velvollinen, oman valintansa mukaisesti, vaihtamaan tai korjaamaan tuotteessa olevan virheen, joka johtuu Tuotteen rakenteesta, materiaalista tai valmistuksesta. Myyjän vastuu ei ulotu virheisiin, jotka johtuvat (i) tuotteen vääränlaisesta käytöstä, (ii) Ostajan toimittamasta materiaalista tai (iii) Ostajan materiaalin rakenteesta.
15. Myyjän vastuu kattaa ainoastaan virheet, jotka ilmenevät tuotteen toimituksesta Ostajalle ensimmäisen vuoden aikana.
16. Myyjä ei ole vastuussa muista kuin kohdissa 14 ja 15 mainituista virheistä. Tämä koskee myös jokaista seuraamustappiota, jota virhe voi aiheuttaa, esim. tuotannon tai voiton menettäminen.


Reklamaatiot
17. Jos toimitus on joltain osin virheellinen, tulee Ostajan välittömästi ilmoittaa virheestä myyjälle kirjallisesti, kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden päästä Tuotteen toimituksesta Ostajalle. Reklamaatiossa tulee ilmetä selvitys virheestä.
18. Ostajan havaitessa Tuotteen luovutuksen yhteydessä näkyvän virheen, esim. tuotevaurio tai vajaa toimitus, tulee asiasta ilmoittaa tuotteen vastaanoton yhteydessä ja kirjata virhe tuotteen toimitusasiakirjaan tai muuhun sellaiseen. Mahdollinen piilovirhe tulee ilmoittaa kuljetusyritykselle/Myyjälle välittömästi, kuitenkin viimeistään 5 päivää tavaran vastaanotosta.
19. Mikäli Ostaja ei reklamoi kohdissa 17 ja 18 mainittuina määräaikoina, menettää hän oikeutensa vaatia korvausta virheestä.


Palautukset
20. Ainoastaan sellaiset palautukset hyväksytään ilman lisäkuluja, joissa Myyjä voidaan asettaa vastuuseen virheestä, esim. Virhetoimitukset tai valmistusvirheet. Ennen tällaista palautusta tulee Ostajan ottaa yhteys Myyjään saadakseen toimintaohjeet palautuksen osalta.
21. Muut kuin kohdassa 20 mainitut palautukset tulee hyväksyttää etukäteen Myyjällä. Palautushyväksynnän kyselyssä tulee viitteenä esittää Myyjän tilaus- ja/tai laskunumero. Tuotepalautuksessa tulee toimituksen liitteenä olla Myyjän kirjallinen palautushyväksyntä. Palautusrahdista vastaa Ostaja. Hyväksytty palautus tulee aina palauttaa alkuperäisissä pakkauksissa, jotka ovat vahingoittumattomia, merkitsemättömiä ja myyntikelpoisia. Myyjä pidättää itsellään oikeuden käsittelykuluihin, jotka aiheutuvat mm. tavaran purkamisesta ja tarkistamisesta. Käsittelykulut ovat minimissään 20 % tavaran ostohinnasta, kuitenkin vähintään 30 € alv. 0 %.
22. Palautetun tuotteen vastaanottotilanteessa Myyjä tarkistaa, että tuotepalautuksen kriteerit täyttyvät. Tämän jälkeen palautuksesta tehdään hyvityslasku.


Tuotevastuu
23. Myyjä ei vastaa Ostajalle jo toimitetun Tuotteen aiheuttamasta henkilö- tai omaisuusvahingosta tai niiden seurauksesta.
24. Mikäli Ostaja joutuu vastuuseen kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta vahingosta tai menetyksestä kohdan 22 mukaisesti, ei Myyjä ole siitä vastuussa.
25. Molempien osapuolten tulee vastavuoroisesti pitää toinen osapuoli tietoisena kaikista Tuotteesta aiheutuneista vahingoista.


Erimielisyyksien ratkaiseminen
26. Myyjän ja ostajan väliseen sopimukseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti Vantaan käräjäoikeudessa.
27. Suomen lakia sovelletaan tähän sopimukseen